• banner_.jpg

名校遊

花田旅遊帶你體驗美國Top25大學的校園生活,感受濃厚的校園歷史。


 • 普林斯頓大學

 • 哈佛大學

 • 芝加哥大學

 • 耶魯大學

 • 麻省理工大學

 • 哥倫比亞大學

 • 杜克大學

 • 斯坦福大學

 • 賓夕法尼亞大學

 • 約翰霍普金斯大學

 • 達特茅斯學院

 • 加州理工學院

 • 西北大學

 • 萊斯大學

 • 布朗大學

 • 聖母大學

 • 康奈爾大學

 • 范德堡大學
版權所有 © Hanada Travel. 保留所有權利.